PANEL KLIENTAZAMÓW

Regulamin

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest La Sorpresa Krzysztof Żeleźniak, z siedzibą: 81-746 Sopot, ul. Jana z Kolna 13, zwany dalej La Sorpresa Krzysztof Żeleźniak Kontakt do Administratora Danych dietadodomu@dietadodomu.pl, tel. +48 (58) 743 68 03

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w na podstawie art. 9 ust 2 pkt h oraz pkt i);

Dane osobowe podawane są dobrowolnie w formularzu kontaktowym, aby skontaktować się z Panią/Panem celem zrealizowania zamówienia cateringu dietetycznego.

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Właścicielem Serwisu internetowego oraz administratorem danych osbowych Dieta do domu, dostępnego pod adresem internetowym www.dietadodomu.pl jest firma La Sorpresa Krzysztof Żeleźniak, z siedzibą: 81-746 Sopot, ul. Jana z Kolna 13

Polityka prywatności serwisu www.dietadodomu.pl

Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług cateringu dietetycznego poprzez Serwis.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
-poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje: Imię i nazwisko, Adres e-mail, Numer telefonu
-poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać kontaktując się z biurem Dietadodomu telefonicznie lub emailowo na adres: dietadodomu@dietadodomu.pl.

Dbamy o prywatność danych. Nie zwiększamy zakresu uprawnień. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

 

Dieta do domu
ul. Jana z Kolna 13
81-746 Sopot

+48 587 436 803

dietadodomu@wp.pl

dietadodomu na Instagramie

dietadodomu na Facebook'u

 

 

Obserwuj nas, aby być z nami na bieżąco i otrzymywać zniżki!